Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

(07:44 | 26/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   23_KH-UBNDsigned_201902140352398610.pdf