Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:54 | 31/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   683_QD-UBNDsigned_201903270930054030.pdf