Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc ban hành danh mục các cuộc điều tra năm 2020 và các hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương.

(08:56 | 10/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2308_QD-UBNDsigned_201910091030574760.pdf