Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc

(11:53 | 06/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1488_QD-UBNDsigned_201807050400214610.pdf