Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

(07:01 | 12/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1174_QD-UBNDsigned_201805210239016730_(1)_20180712080101147140.pdf