Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(13:27 | 12/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   18_2018-QD-UBNDsigned_201807110340202310.pdf