Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

(09:51 | 26/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1636-QD-UBNDsigned_201807240816045430.pdf