Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(12:10 | 24/09/2018)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   quyet_dinh_20180924095858340340.pdf