Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(11:21 | 24/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1981_QD-UBNDsigned_201809190758263680.pdf