Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(11:23 | 24/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   21_2018-QD-UBNDsigned_201809190744476650.pdf