Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Về việc cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia.

(15:36 | 12/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1219Camket_xay_dung_Cong_DVCQG_(kemtheoCV11027)_201912091016041820.docx  1219CVUB_dong_hanh_cam_ket_phat_trien_Cong_DVCQG_201912091016114100.doc  1670_UBND-VHXHsigned_201912091015577590.pdf