Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng chính quyền điện tử gắn với sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

(20:20 | 12/02/2020)

Sáng ngày 12-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về CPĐT với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

 

Tham dự tại điểm cầu Kiên Giang có phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, công cuộc xây dựng CPĐT có nhiều chuyển biến tích cực. Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (09/12/2019) đến nay, đã có 47.377 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đến thời điểm này, đã có 9/22 Bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: đến nay tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gấp đôi (từ 4,5% lên hơn 10%); 100% bộ, ngành và địa phương đã kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia; 86,5% văn bản điện tử đã trao đổi qua mạng; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh tăng 9 lần…Lần đầu tiên đã liên thông thủ tục cấp giấy khai sinh tại cấp xã và thẻ bảo hiểm y tế tại cấp huyện… 

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ ra một số tồn tại như: Chưa xây dựng được một số cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng về dân cư và đất đai; hơn 70% bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, thanh toán điện tử cho dịch vụ công; tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 vẫn còn thấp…

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực vượt bậc, có nhiều cách làm mới, sáng tạo của các bộ, ngành về những thành tựu xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian qua, qua đó đã đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhìn nhận một số tồn tại hạn chế đã được nêu trong hội nghị để khắc phục trong thời gian tới.

 

Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải có lộ trình cụ thể để tiếp tục xây dựng chiến lược về xây dựng CPĐT. Các cơ quan cần tập trung hoàn thiện thể chế bởi đây là khâu quan trọng, luôn phải đi trước để hình thành CPĐT.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ vai trò người đứng đầu và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng CPĐT. Các hệ thống nền tảng dùng chung vượt ra ngoài chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành thì phải do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, tuyệt đối không để một việc có hai cơ quan điều phối sẽ gây ra sự chồng chéo, lãng phí, không hiệu quả. “Xây dựng chính phủ điện tử phải đi liền với đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm biên chế, tiết kiệm chi phí”, Thủ tướng Chính phủ nhấn manh.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát quốc gia về chính phủ điện tử, đồng thời chú ý công tác đào tạo nguồn lực, cán bộ về công nghệ thông tin. Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ có khả năng trong nước tham gia xây dựng chính phủ điện tử./.

Mai Hương