Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 1702/VP-VHXH về việc thực hiện Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ do Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 27/3/2020

(20:04 | 27/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1702 VP-VHXH.pdf