Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

6 định hướng lớn của ngành Thông tin và truyền thông

(07:24 | 07/07/2020)

Ngày 6-7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành Thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu 6 định hướng lớn và 8 việc cần làm ngay để thực hiện đột phá trong thời gian tới.

 

Sản phẩm công nghệ Make in Vietnam.

 

6 định hướng lớn mà Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại hội nghị gồm các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công nghiệp ICT và báo chí truyền thông.

 

Theo đó, bưu chính sẽ trở thành hạ tầng mạng lưới, đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu; viễn thông trở thành hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng và hạ tầng điện toán đám mây; ứng dụng công nghệ thông tin trở thành chuyển đổi số; an toàn thông tin với sứ mệnh làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng; công nghiệp ICT với sứ mệnh Make in Vietnam và báo chí truyền thông với sứ mệnh khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng.

 

Bên cạnh 6 định hướng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề ra 8 việc cần làm ngay như sau:

 

Thứ nhất, các đơn vị công nghệ thông tin của bộ ngành và địa phương tham mưu các bộ ngành và địa phương ra nghị quyết chuyên đề của cấp uỷ và chiến lược chuyển đổi số của cấp chính quyền ngay trong năm 2020.

 

Thứ hai, Các cục và trung tâm công nghệ thông tin của các bộ, ngành bổ sung thêm việc và đổi tên thành cục chuyển đổi số hoặc trung tâm chuyển đổi số. Bộ TT&TT sẽ đề xuất Chính phủ về việc này.

 

Thứ ba, Các bộ, ngành và địa phương đưa dịch vụ công lên trực tuyến đạt 100% mức độ 4, chậm nhất là vào năm 2021.

 

Thứ tư, 100% các địa phương triển khai trục kết nối liên thông dữ liệu.

 

Thứ năm, 100% các hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan chính quyền phải thực hiện bảo vệ 4 lớp ngay trong năm 2020.

 

Thứ sáu, Mỗi người có một điện thoại thông minh.

 

Thứ bảy, Mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang tốc độ cao.

 

Thứ tám, Phát triển các doanh nghiệp triển khai ứng dụng công nghệ số tại các địa phương.

Huỳnh Hậu