Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông

(15:37 | 23/07/2020)

Nhiều cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh bắt đầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MCLT). Việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, MCLT phần lớn được các cơ quan thực hiện đúng thời gian quy định, được người dân đánh giá cao.

 

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Mong Thọ (Châu Thành) nhập hồ sơ của người dân vào hệ thống dữ liệu.Quý II-2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành 9 quyết định công bố danh mục TTHC gồm các sở: Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Y tế với tổng số 539 TTHC; trong đó, Sở Y tế 196 TTHC, Sở Xây dựng 139 TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo 96 TTHC… Các TTHC sau khi công bố được nhập dữ liệu và công khai lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, MCLT, theo dịch vụ công trực tuyến 260.752 hồ sơ. 


Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 181 cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế một cửa, MCLT. Trong đó Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh có 21/21 sở, ban, ngành tỉnh; 15/15 UBND cấp huyện và 145/145 xã, phường, thị trấn đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, MCLT trong giải quyết TTHC. Từ ngày 16-3 đến 15-6, tổng số TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh 26.398 hồ sơ, hồ sơ mới được tiếp nhận trực tuyến 2.961 hồ sơ; trong đó, Sở Công thương 1.001 hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông 10 hồ sơ, Sở Giao thông Vận tải 468 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.345 hồ sơ…


Từ khi thực hiện cơ chế một cửa, MCLT trong giải quyết TTHC ở các xã đã làm hài lòng người dân thông qua tính minh bạch, nhanh chóng, rõ ràng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Anh Đinh Trường Giang, ngụ ấp Thạnh Phong, xã Thạnh Phước (Giồng Riềng) cho biết: “Ngày trước, tôi đến xã giải quyết TTHC có khi phải đi lại nhiều lần, từ ngày cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, MCLT điện tử chúng tôi đến giải quyết hồ sơ được trả kết quả trong ngày, nếu chưa được thì nhận phiếu hẹn và nhận kết quả đúng hẹn”.


Nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, MCLT, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực chất; kéo giảm tối đa tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

 

Danh Thành