Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang xếp thứ 5 phát triển Chính phủ điện tử cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long

(22:37 | 05/07/2018)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ điện tử cho 3 khối: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

Bảng xếp hạng Chính phủ điện tử cấp tỉnh


Theo đó, về xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử chung của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kiên Giang được xếp ở vị trí thứ 5 so các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (sau An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ) và xếp ở vị trí thứ 29 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 


Cụ thể 6 tiêu chí để đánh giá, xếp hạng: Chỉ số đánh giá Hạ tầng kỹ thuật CNTT, Kiên Giang xếp thứ 33; Chỉ số đánh giá Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của tỉnh, Kiên Giang xếp thứ 46; Chỉ số đánh giá Website/Portal (Cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên Website/Portal, địa chỉ: https://kiengiang.gov.vn) của tỉnh, Kiên Giang xếp thứ 17; Chỉ số đánh giá Cung cấp DVCTT của tỉnh, Kiên Giang xếp thứ 8; Chỉ số đánh giá Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT của tỉnh, Kiên Giang xếp thứ 16; chỉ số đánh giá Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT của tỉnh, Kiên Giang xếp thứ 46. 


Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử được công bố là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương nắm được thực trạng, vị trí xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan mình. Từ đó, từng cơ quan, đơn vị sẽ có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam.
 

Quốc Việt