Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:17 | 02/08/2018)

Cùng sự phát triển công nghệ thông tin (CNTT), các nguy cơ về lộ lọt mất an toàn thông tin (ATTT) ngày càng tăng, các hình thức tấn công trên mạng ngày càng đa dạng, tinh vi và nguy hiểm. Nhận thức vấn đề này, tỉnh Kiên Giang luôn xem việc đảm bảo ATTT là ưu tiên hàng đầu trong phát triển, ứng dụng CNTT và triển khai chính quyền điện tử. Thời gian qua, tình hình ATTT trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định...

Hội nghị bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử các cấp khu vực ĐBSCL được Bộ TT-TT phối hợp tỉnh Kiên Giang tổ chức ngày 22-6-2018.

 

Những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng CNTT, đặc biệt ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng CNTT. Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan chuyên trách về ứng dụng CNTT tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT trên địa bàn tỉnh. Về cơ chế, chính sách, từ năm 2015 Sở TT-TT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước tỉnh. Ông Đặng Vũ Hùng - Trưởng phòng CNTT, Sở TT-TT, cho biết: “Quy chế này nhằm hoàn chỉnh cơ sở pháp lý và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác đảm bảo ATTT. Đến nay, hầu hết đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai quy chế đảm bảo ATTT trong nội bộ tại đơn vị. Sở TT-TT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy chế có liên quan đến các hệ thống ứng dụng dùng chung của tỉnh, như: Quy chế sử dụng thư điện tử công vụ; quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử; quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước và đặc biệt là thành lập Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

 

Về giải pháp kỹ thuật, đối với các hệ thống dùng chung của tỉnh được xây dựng đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ TT-TT. Ngoài ra, hàng năm Sở TT-TT xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp các ứng dụng dùng chung của tỉnh nhằm đảm bảo ATTT. Tỉnh đầu tư hệ thống Trung tâm dữ liệu tập trung của tỉnh với các máy chủ mạnh, cùng các thiết bị bảo đảm ATTT như tường lửa (firewall), thiết bị chủ động phát hiện, cảnh báo và phòng, chống xâm nhập trái phép (IPS, IDS...) phục vụ việc triển khai các ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang (kiengiang.gov.vn) được xây dựng từ năm 2013 gồm 1 cổng chính và 36 cổng thành phần. Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh (dichvucong.kiengiang.gov.vn) đã triển khai cung cấp gần 2.000 dịch vụ công trực tuyến.

 

Trong năm 2017, tỉnh tổ chức 11 lớp đào tạo, tập huấn về CNTT, với tổng số 143 lượt học viên tham dự. Trong đó, tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin dành cho lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh; 2 lớp bồi dưỡng phát triển đội ngũ đảm bảo ATTT và ứng cứu sự cố máy tính. Tỉnh cử đội ứng cứu sự cố máy tính tham gia 2 cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô toàn quốc nhằm học hỏi và trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và khắc phục các sự cố về ATTT mạng. Phát biểu tại hội nghị bảo đảm ATTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và Chính quyền điện tử các cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngày 22-6-2018, ông Đặng Vũ Hùng cho biết: “Nhìn chung, công tác bảo đảm ATTT trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh cơ bản đạt được những kết quả nhất định. Công tác xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các quy định, quy chế về bảo đảm ATTT được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh từng bước được đầu tư các thiết bị, giải pháp bảo mật, bảo đảm hoạt động ổn định. Đội ngũ chuyên trách CNTT trong các cơ quan Nhà nước được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về ATTT hàng năm”.

 

Tuy nhiên, việc bảo đảm ATTT của tỉnh trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn bị động. Nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tỉnh chưa quan tâm áp dụng biện pháp đảm bảo ATTT và chưa có quy trình để ứng phó khi có sự cố xảy ra. Nhận thức của một số lãnh đạo các đơn vị cũng như các công chức, viên chức về ATTT chưa đầy đủ dẫn đến tình trạng mắc lỗi về ATTT trong sử dụng máy tính: Để lây nhiễm mã độc, sử dụng phần mềm không có bản quyền, quản lý mật khẩu và tài khoản truy cập các hệ thống thông tin lỏng lẻo, sơ hở; truy cập các hệ thống mạng không an toàn...

 

Để giảm thiểu các nguy cơ mất ATTT trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, ông Đặng Vũ Hùng đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp: Nghiêm túc quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ATTT; ban hành cơ chế, chính sách, tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; quan tâm đầu tư trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho Đội hoạt động. Xây dựng và ban hành cơ chế phối hợp đối với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp giữa Sở TT-TT và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước, trên các hệ thống thông tin của tỉnh nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật trong trao đổi dữ liệu điện tử trên môi trường mạng. Tiến hành hoạt động kiểm tra, rà soát, đánh giá và chủ động xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin trong các cơ quan Nhà nước.

Tú Anh