Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức đô 3 tại Sở Nội vụ năm 2018

(09:18 | 11/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   34-KH-SNV_201809040946402680.pdf