Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch Hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

(16:22 | 23/09/2018)

  ​

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   146_KH-UBNDsigned_201809200737139320.pdf