Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Quyết định thành lập Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Kiên Giang

(08:02 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   186_QD-UBNDsigned_201901280728138080.pdf