Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc đầu mối liên hệ Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang.

(06:50 | 20/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2775_VP-VHXHsigned_201905170408432540.pdf