Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 100/THH-TTDVCTT về việc tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người

(16:54 | 21/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   10c7127c-31c1-4ebf-910c-24d5f497280f.pdf