Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xúc tiến đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, giai đoạn 2018-2020

(15:04 | 06/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1019_QD-UBNDsigned_20190504083728600.pdf