Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xúc tiến đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020

(10:10 | 27/08/2018)

PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN KIEN GIANG PROVINCE 2018-2020  (Attached to Decision no 1888/QĐ-UBND dated 24/8/2018 of People’s Committee of Kien Giang province)

>> Quyết định Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 (Tải về)

 

>> PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN KIEN GIANG PROVINCE 2018-2020  (Attached to Decision no 1888/QĐ-UBND dated 24/8/2018 of People’s Committee of Kien Giang province) (Download)
 

>> Xem thêm thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/8/2018 tại đây

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1888_QD_UBND.pdf