Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xúc tiến đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/8/2018)

(09:04 | 13/08/2018)

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG  (Tải về)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   DanhMucDuAnDauTu2018.doc