Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xúc tiến đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2018

(21:17 | 15/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1704-UBND-KTTH_201812140943241450.pdf