Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xúc tiến đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang

(08:52 | 15/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   14-KH-UBND_Ke_hoach_xuc_tien_DT-TM-DL_Kien_Giang_2_20190215084249122120.pdf