Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Huyện Châu Thành họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017

(13:56 | 13/07/2017)

Sáng ngày 11/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành tổ chức họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; đồng chí Nguyễn Văn Mao, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, thành viên UBND, lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cùng tham dự.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Về tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục phát triển ổn định; các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai và chỉ đạo thực hiện kịp thời. Tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu ước đạt 11.462 tỷ 572 triệu đồng, đạt 48,94% kế hoạch, tăng 19,34% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 5.584 tỷ đồng, đạt 50,53% kế hoạch, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt 14 tiêu chí; 02 xã đạt 12 tiêu chí và 03 xã đạt từ 8 - 11 tiêu chí. Thu ngân sách đạt 65% kế hoạch; các chính sách về an sinh xã hội, công tác chăm lo đời sống nhân dân nhất là các chính sách chăm lo cho các gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đúng qui định...
Tuy nhiên, cũng còn một số lĩnh vực trong thực hiện gặp khó khăn như: Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và hạ tầng còn hạn chế. Công tác đào tạo nghề triển khai thực hiện chậm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt thấp hơn so với mặt bằng chung của tỉnh; giải quyết và xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường hiệu quả chưa cao. Tình hình khiếu nại, tranh chấp đất đai, giá cả bồi thường ở một số dự án vẫn còn vướng mắc, khó khăn. Công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với xã còn chưa thật nhịp nhàng trong xử lý công việc....
Để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017; UBND huyện Châu Thành đề ra chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm, với các nhiệm vụ cụ thể sau: Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất; gắn với công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phấn đấu thu ngân sách đạt 100% kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo xã thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới theo Kế hoạch, tập trung ở 02 xã Vĩnh Hòa Hiệp và Mong Thọ B. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Triển khai kế hoạch và huy động học sinh năm học 2017-2018. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho đối tượng chính sách và hộ nghèo... Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; tiếp tục củng cố hệ thống chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Nguyễn Thế Toàn (Văn phòng HĐND-UBND) (TN-http://vanphong.kiengiang.gov.vn)