Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Kiên Giang tiến hành giám sát UBND huyện Vĩnh Thuận về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017

(09:42 | 05/09/2017)

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do ông Ngô Trung Nguyên, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát UBND huyện Vĩnh Thuận về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. 

Năm 2017 tổng vốn tỉnh phân cấp cho huyện quản lý 71 tỷ 336 triệu đồng, bố trí 78 công trình. Tính đến ngày 31/7/2017, khối lượng hoàn thành 24 tỷ 855 triệu đồng, giải ngân 35 tỷ 804 triệu đồng, đạt 50,19% kế hoạch, ước cả năm thực hiện đạt 98% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, nguồn vốn từ xổ số kiến thiết kế hoạch giao 49 tỷ 540 triệu đồng, bố trí cho 63 công trình, khối lượng hoàn thành 15 tỷ 856 triệu đồng, giải ngân 29 tỷ 690 triệu đồng, đạt 59,93%. Nguồn cân đối ngân sách địa phương, kế hoạch giao 5 tỷ 956 triệu đồng, bố trí 4 công trình, khối lượng hoàn thành 3 tỷ 600 triệu đồng, giải ngân gần 3 tỷ 856 triệu đồng, đạt 48% so với kế hoạch. 
Bên cạnh đó, công tác đầu tư công trên địa bàn còn gặp một số khó khăn như: trong 22 công trình bố trí mới, có 14 công trình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định, mất nhiều thời gian, đến khi trúng thầu, một số nhà thầu không đến gặp chủ đầu tư để ký hợp đồng như công trình Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Bình Bắc và trường tiểu học Bình Minh; công tác lập, đăng ký danh mục chuẩn bị đầu tư còn chậm so với yêu cầu, giá vật tư xây dựng biến động tăng, đặc biệt là giá cát, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện của dự án… Thời gian tới, huyện tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư và tăng cường kiểm tra thực tế công trình để theo dõi tiến độ, chất lượng…
Kết luận tại buổi làm việc ông Ngô Trung Nguyên, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đã ghi nhận sự nỗ lực và kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện Vĩnh Thuận. Đồng thời, yêu cầu huyện tăng cường công tác phối hợp giữa UBND và Thường trực HĐND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017
 

Lý Ngọc Đa, Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Thuận