Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Huyện Gò Quao: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2017

(08:22 | 13/11/2017)

Sáng ngày 10/11, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đến làm việc với UBND huyện Gò Quao về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2017 và tình hình xây dựng nông thôn mới. Ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, đi cùng với Đoàn có ông Hồ Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo, phòng, ban chuyên môn UBND huyện tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Báo cáo số 141/BC-UBND, ngày 09/11/2017 của UBND huyện Gò Quao về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2017, như sau:
Về kinh tế: Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản hơn 3.406 tỷ đồng, đạt trên: 86% kế hoạch, tăng: 1,8% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp: 2.903 tỷ đồng, đạt trên: 85% kế hoạch, tăng: 0,4% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất thủy sản hơn: 494 tỷ đồng, đạt trên: 95% kế hoạch, tăng trên: 10% so cùng kỳ.
Sản xuất cây lúa: Tổng diện tích gieo sạ và thu hoạch: 55.139 ha, đạt trên: 97% kế hoạch, năng suất bình quân: 5,59 tấn/ha, sản lượng đạt: 307.580 tấn, đạt trên: 87% kế hoạch (thấp hơn so cùng kỳ: 23.878 tấn). Riêng vụ lúa 2017-2018, vụ Mùa - Lắp vụ xuống giống được: 1.452 ha, đạt trên: 69% kế hoạch. Lúa Đông - Xuân, xuống giống được: 6.800 ha, đạt trên: 27% kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản: 11.914 tấn, đạt: 83,61% kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác: 1.392 tấn, đạt: 87% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản: 4.666 ha, đạt trên: 95% kế hoạch, sản lượng: 10.521 tấn, đạt trên: 83% kế hoạch. Diện tích nuôi tôm: 3.784 ha. Qua 03 đợt nuôi, sản lượng đạt: 1.932 tấn, đạt trên: 120% kế hoạch. Cá nuôi các loại, sản lượng đạt: 8.589 tấn, đạt trên: 77% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiên đạt trên: 574 tỷ đồng, đạt trên: 83% kế hoạch, tăng trên: 2% so cùng kỳ. Giá trị xây dựng trên: 520 tỷ đồng, đạt trên: 84% kế hoạch, tăng trên: 25% so cùng kỳ…Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên: 2.437 tỷ đồng, đạt trên: 92% kế hoạch, tăng: 2,78% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, đạt trên: 1.686 tỷ đồng, đạt trên: 78%, tăng trên: 47 so cùng kỳ. Thu ngân sách trên: 36 tỷ đồng, đạt: 91% kế hoạch…
Về văn hóa - xã hội: Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2017-2018. Kết quả tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường: Mẫu giáo từ 03 - 05 tuổi được: 3.713/5.521 trẻ, đạt trên: 67%. Trong đó, trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo huy động được: 2.289/2.314 trẻ, đạt: 98,91%, tiểu học huy động được: 11.812/11.892 học sinh, đạt: 99,32%, trung học cơ sở huy động được: 7.845/7.947 học sinh, đạt: 98,71%, trung học phổ thông huy động: 2.202/2.322 học sinh, đạt: 94,83%. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi năm học 2017-2018 với tổng số tiền vận động: 01 tỷ 033 triệu đồng (gồm: 325 triệu đồng tiền mặt, còn lại là tập và xe đạp phân bổ cho 11 xã, thị trấn)…
Về xây dựng nông thôn mới: Trong 10 tháng năm 2017, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân xây dựng lò đốt rác hộ gia đình. Đến nay, tổng số lò đốt rác trên địa bàn huyện: 1.356 lò, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Tổ chức 03 cuộc mít tinh, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Huyện đoàn phối hợp với 11/11 cơ sở đoàn viên của 11 xã, thị trấn hoàn chỉnh công trình tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp” và “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 36 km và phát quang các tuyến đường; Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tuyên truyền về đăng ký xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, kết quả có: 22.970 hộ tham gia… Đến nay, các xã thực hiện các tiêu chí bình quân đạt trên: 14% tiêu chí, huyện có 5/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt 19/19 tiêu chí, đang chờ được công nhận, 01 xã đạt 16/19 tiêu chí, 03 xã đạt 15/19 tiêu chí, 01 xã đạt 14/19 tiêu chí, 01 xã đạt 13/19 tiêu chí, 01 xã đạt 12/19 tiêu chí, 01 xã đạt 11/19 tiêu chí… Các lĩnh vực khác phát triển ổn định.
Nhìn chung, 10 tháng năm 2017, huyện đã chỉ đạo quyết liệt về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt so với kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp thường xuyên được theo dõi và chủ động phòng ngừa sâu bệnh; nâng cao chất lượng hoạt động loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với mở rộng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm…
Bên cạnh những mặt đạt đươc, còn một số hạn chế, như sau: Một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch. Do diễn biến bất thường của thời tiết, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên lúa. Kinh tế tập thể tuy phát triển về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý Xây dựng nông thôn mới một số xã chưa cụ thể, thiếu quyết liệt, việc chỉ đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới còn khó khăn, nhất là tiêu chí về môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Huỳnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của huyện và lưu ý thêm một số nhiệm vụ, như sau: Tập trung chỉ đạo cao độ của Huyện ủy, UBND và các phòng, ban chuyên môn trong việc xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2017 và định hướng cho năm 2018; tập trung đẩy mạnh lĩnh vực nông nghiệp, xem xét việc liên kết vùng, điều kiện thị trường và yếu tố tiêu thụ, cần rà soát, bổ sung các quy hoạch trong nông nghiệp theo định hướng của tỉnh; đẩy nhanh phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm và tiếp tục phát huy mô hình nuôi tôm xen canh; rà soát lại các chỉ tiêu thu ngân sách để đảm bảo cho nhiệm vụ chính trị.
Tiếp tục rà soát lại hệ thống trường, lớp, đặc biệt là xem xét lại các điểm lẻ, sát nhập lại để thành lập trường cho đạt chuẩn, đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm hơn; đề nghị huyện thành lập Trung tâm dạy nghề; tăng cường nguồn lực cho y tế tuyến xã để chăm lo sức khỏe cho người dân và kết hợp công tác tuyên truyền mua bảo hiểm y tế tự nguyện của hộ gia đình khá để tăng độ bao phủ trên địa bàn chung của tỉnh; tiếp tục chăm lo đời sống văn hóa, thể thao cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; những xã nào có cùng thời điểm xét tiêu chí nông thôn mới như nhau thì nên tổ chức một cuộc họp; tăng cường quản lý về công tác tôn giáo; đề nghị lãnh đạo huyện quyết tâm hơn trong việc xây dựng nông thôn mới. Rà soát, chỉ đạo lại các xã đã được công nhận nông thôn mới thì cần nâng tầm tiêu chí mới để duy trì xã nông thôn mới;…/.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)