Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

04 xã huyện Gồng Riềng: Được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

(14:46 | 10/01/2018)

Chiều ngày 09/01, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định và công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Thành phần tham dự gồm các thành viên trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016 và các đơn vị có liên quan.

Thành viên Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tham dự cuộc họp.

 

    Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới, qua kết quả khảo sát, thẩm định 04 xã thuộc huyện Giồng Riềng gồm: Thạnh Phước, Thạnh Bình, Long Thạnh và Ngọc Thành cơ bản đều đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện, như: Tiêu chí 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa.

 

     Đại diện lãnh đạo các xã cố gắng khắc phục nguồn vốn, ngoài nguồn vốn của ngân sách, vận động thêm từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp để sớm hoàn thiện 118 căn nhà chưa đạt 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

 

    Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, xét công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ông Mai Văn Huỳnh tuyên dương tinh thần làm việc của Hội đồng, khẩn trương, nhiệt huyết và lưu ý thêm những việc sau để tiếp tục thực hiện: Đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới phối hợp với Sở Nội vụ và UBND tỉnh rà soát, kiện toàn lại thành viên trong Hội đồng; những xã được công nhận, đề nghị tiếp tục duy trì, vận động sâu rộng trong nhân dân để nâng lên nhận thức, ý thức tự giác, tự quyết định chất lượng sống của mình, phải căn cứ vào những tiêu chí, quy định của Nhà nước; yêu cầu Văn phòng Điều phối nông thôn mới phối hợp với huyện Giồng Riềng tiếp tục chỉ đạo thêm cho UBND các xã chịu trách nhiệm, vận động cả hệ thống chính trị quan tâm bổ sung các tiêu chí đạt chưa cao và những tiêu chí ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; mô hình phát triển kinh tế, tăng trưởng của địa phương phải bám vào để chỉ đạo; lưu ý nhà ở theo 3 cứng, đề nghị các xã chưa đạt tiêu chí về nhà ở phối hợp với huyện bằng nhiều nguồn lực, vận động từ các mạnh thường quân, bổ sung thêm các chính sách khác để nâng tỷ lệ nhà ở; về vệ sinh môi trường phải tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân đảm bảo môi trường xanh, sạch. Nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý rác thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, đề nghị địa phương và các xã triển khai tốt; đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh cho người dân; về tiêu chí sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giao Sở Văn hóa Thể thao nhanh chóng ban hành quy chế hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở tại các xã được xét công nhận; lồng ghép các trung tâm hoạt động cộng đồng với trung tâm văn hóa xã, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh để bổ sung vào nguồn lực kể cả kinh phí hoạt động và nội dung làm phong phú và duy trì tốt hơn; đặc biệt quan tâm, duy trì và nâng lên mức thu nhập của hộ gia đình; cơ bản thống nhất 04 xã: Thạnh Phước, Thạnh Bình, Long Thạnh và Ngọc Thành đạt chuẩn nông thôn mới; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới giao cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị tổ chức hội nghị trong khoảng tháng 02 để triển khai trong toàn tỉnh về kế hoạch phát triển các xã nông thôn mới cho kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó, phải định hướng lại các mục tiêu, giải pháp, bước đi cho năm 2018; đề nghị nghiên cứu, học tập các mô hình trong nước cũng như nước ngoài để định lại hướng đi phù hợp với xu thế của thời đại; phân bổ lại nguồn lực phù hợp với từng xã; tuyệt đối không chạy theo thành tích./.

Thiên Đăng (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn)