Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Cụm thi đua số 2 đạt nhiều kết quả tốt trong phong trào thi đua năm 2017.

(09:32 | 25/01/2018)

Ngày 24-01-2018, tại văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tân Hiệp, Cụm thi đua số 2 gồm 5 đơn vị: Huyện Tân Hiệp (Cụm trưởng), Giồng Riềng (Cụm phó), Hòn Đất, Châu Thành và thành phố Rạch Giá tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

    Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng; cùng dự hội nghị đại diện lãnh đạo UBND, Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác TĐKT của Phòng Nội vụ 5 huyện, thành phố trong Cụm thi đua. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua năm 2018, theo đó năm 2017, thực hiện 3 nội dung giao ước thi đua theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các thành viên trong Cụm thi đua đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm tổ chức các phong trào thi đua và đạt kết quả tích cực trên cả 3 nội dung, nổi bật: Về Nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mặc dù năm 2017 tình hình chung có những khó khăn, thách thức nhất là diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, cùng với những biến động tăng đột biến của giá vật tư, nguyên vật liệu đầu vào, nhưng các đơn vị trong Cụm đã cố gắng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo nghị quyết HĐND địa phương đã đề ra và giao ước thi đua đã ký kết, nổi bật: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 địa phương đạt 925,128 tỷ đồng đạt 105,2% kế hoạch, 5/5 đơn vị thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao, một số đơn vị thu vượt cao như huyện Châu Thành vượt 26,6%, huyện Tân Hiệp vượt 19%, huyện Giồng Riềng vượt 9% so kế hoạch; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn có 4/5 đơn vị đạt từ 90% trở lên; các đơn vị trong Cụm đều thực hiện đạt kế hoạch về huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường; giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn theo kế hoạch; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5% đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; các đơn vị trong Cụm giải quyết việc làm cho 18.596 lượt người lao động đạt 107,49% kế hoạch, 5/5 huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, các đơn vị đạt cao như thành phố Rạch Giá vượt 19%, huyện Châu Thành vượt 5%...; tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hoá có 3/5 huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, các đơn vị vượt cao như huyện Tân Hiệp vượt 12%, thành phố Rạch Giá vượt 6,10%; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế bình quân toàn Cụm đạt 82% cao hơn kết quả chung toàn tỉnh, có 3/5 đơn vị trong Cụm đạt trên 81% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế như thành phố Rạch Giá đạt 86,97%, huyện Giồng Riềng đạt 85,02%, huyện Hòn Đất đạt 81,72%; về công tác quốc phòng - an ninh và an toàn giao thông các huyện trong Cụm có nhiều cố gắng trong việc kéo giảm tội phạm hình sự so với năm 2016; về tai nạn giao thông (TNGT) các đơn vị trong Cụm không để số vụ TNGT tăng so năm 2016; công tác quốc phòng các huyện trong Cụm thi đua thực hiện đạt kế hoạch giao, qua phong trào thi đua xuất hiện một số mô hình hiệu quả cao, có sức lan tỏa tốt như mô hình “Thắp sáng đường quê - đoạn đường đẹp” của huyện Giồng Riềng đã vận động nhân dân đóng góp làm 100km đèn đường thắp sáng ban đêm được người dân nhiệt tình hưởng ứng; mô hình “Nuôi cá Chình giống và thương phẩm” của huyện Tân Hiệp đạt hiệu quả cao… Nội dung 2, thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị với 4 tiêu chí, các đơn vị trong Cụm thi đua đều có tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hạn chế cơ sở yếu kém; các tổ chức chính trị - xã hội tại 5 đơn vị trong Cụm đều đạt từ loại tốt trở lên. Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị trong Cụm thực hiện khá tốt, có 5/5 đơn vị có mức điểm trên 70/100 điểm chuẩn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế nổi lên đó là: Hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm và phổ biến các mô hình hiệu quả, cách làm hay chưa được thực hiện tốt; tổ chức thi đua theo chuyên đề để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các công trình lớn, có ý nghĩa chưa được thường xuyên; tỷ lệ khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác còn thấp.

 

Toàn cảnh  hội nghị

 

    Phát biểu chỉ đạo, ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng đánh giá cao hoạt động của Cụm thi đua số 2 và kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017 đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2017, chúc mừng đơn vị được suy tôn dẫn đầu và đạt hạng nhì Cụm thi đua số 2 trong phong trào thi đua năm 2017, đồng thời đề nghị Cụm thi đua tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong năm 2018: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của Cụm thi đua trên cơ sở quy chế mẫu của tỉnh hướng dẫn và ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị này, cụ thể hóa sâu hơn một số tiêu chí thi đua trong các nội dung thi đua theo định hướng của UBND tỉnh để phù hợp điều kiện thực tế của Cụm thi đua; hai là, tổ chức tốt việc ký giao ước thi đua và thực hiện tốt các nội dung thi đua đã giao ước, đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua tại từng đơn vị, trong đó tập trung thực hiện 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động và chọn ra nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để phát động thi đua theo chuyên đề của từng đơn vị; ba là đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, trao đổi học tập kinh nghiệm các mô hình mới có hiệu quả, điển hình tiên tiến tại các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tổng kết, tuyên truyền nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước; bốn là, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thực hiện giao ước thi đua của các thành viên trong Cụm, duy trì sơ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động và bình xét thi đua năm 2018.


    Qua chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2017, Cụm thi đua số 2 đã suy tôn bình chọn đơn vị dẫn đầu là huyện Giồng Riềng với số điểm đạt 912,52/1000 điểm chuẩn, đơn vị đạt hạng nhì là huyện Tân Hiệp đạt 911,43/1000 điểm chuẩn, cũng tại Hội nghị này Cụm thi đua số 2 đã bầu chọn đơn vị huyện Châu Thành làm Cụm trưởng và huyện Hòn Đất làm Cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2018./.
 

Tin và ảnh: Hà Chiến