Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Cụm thi đua số 1 tổ chức tổng kết giao ước thi đua năm 2017.

(16:25 | 31/01/2018)

Ngày 30-01-2018, tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện An Minh, Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

    Cụm thi đua số 1 gồm 5 huyện: An Minh (Cụm trưởng), An Biên (Cụm phó), U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và Gò Quao. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Trưởng ban Ban TĐKT; cùng dự Hội nghị có lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng  của 5 huyện. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Cụm thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, theo đó năm 2017, thực hiện 3 nội dung giao ước thi đua theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các thành viên trong Cụm đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm tổ chức phong trào thi đua và đạt kết quả khá đồng đều trên cả 3 nội dung, nổi bật: 


    Về nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gồm 22 tiêu chí, năm 2017 các đơn vị trong Cụm đã cố gắng đẩy mạnh phong trào thi đua để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết Hội đồng nhân dân địa phương đã đề ra và giao ước thi đua đã ký kết. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 huyện của Cụm 192,583 tỷ đồng đạt 141,29% kế hoạch giao, cả 5 huyện đều thu vượt chỉ tiêu giao; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn có 4/5 đơn vị đạt từ 80% trở lên; các đơn vị đều giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn theo kế hoạch; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, một số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới và đang lập thủ tục đề nghị công nhận; giảm tỷ lệ hộ nghèo, có 4/5 huyện vượt chỉ tiêu trên giao. Toàn Cụm giải quyết việc làm cho 20.802 lượt lao động, đạt 161,27% kế hoạch, có 5/5 huyện vượt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hoá có 4/5 huyện đạt và vượt chỉ tiêu; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân trong toàn Cụm đạt trên 70%, có 3/5 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Về công tác quốc phòng - an ninh và an toàn giao thông, các huyện có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các tiêu chí này. Về tai nạn giao thông, có 2/5 đơn vị là huyện Gò Quao và An Biên giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so năm 2016; công tác quốc phòng, an ninh trong Cụm được đảm bảo. 


    Nội dung 2, thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị với 4 tiêu chí, các đơn vị trong Cụm đều tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hạn chế cơ sở yếu kém; các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hoạt động thiết thực, qua đánh giá xếp loại của tỉnh có  2 đơn vị là huyện An Minh và Vĩnh Thuận cả 7 tổ chức chính trị- xã hội đạt từ loại tốt trở lên. 


    Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác TĐKT, các đơn vị trong Cụm thực hiện khá tốt, có 3/5 đơn vị có mức điểm trên 60/100 điểm chuẩn. Trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện một số mô hình mới hiệu quả trên một số lĩnh vực được giới thiệu để các đơn vị học tập, giao lưu...


Các thành viên Cụm thi đua số 1

 

    Phát biểu chỉ đạo, ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT nhấn mạnh: Năm 2018, năm có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đòi hỏi công tác TĐKT phải có sự tập trung quyết liệt để góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; tập trung hoàn thiện quy chế hoạt động của Cụm thi đua theo hướng cụ thể hóa và lượng hóa các tiêu chí theo định hướng của UBND tỉnh; tổ chức ký kết giao ước thi đua và thực hiện tốt nội dung thi đua đã ký kết; khuyến khích tổ chức thi đua theo chuyên đề tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó trong Cụm và từng đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống ngành TĐKT (11/6/1948 - 11/6/2018); quan tâm thực hiện các yêu cầu trong công tác TĐKT theo nội dung 3 đã đề ra.


    Qua chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2017, Cụm đã suy tôn bình chọn đơn vị dẫn đầu là huyện An Biên với số điểm đạt 892,5/1000 điểm chuẩn, đơn vị đạt hạng nhì là huyện An Minh đạt, 884,8/1000 điểm chuẩn. Cũng tại Hội nghị này, Cụm thi đua số 1 đã bầu chọn đơn vị huyện An Biên làm Cụm trưởng và huyện Vĩnh Thuận làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2018./.
 

Tin và ảnh: Hà Chiến