Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Khen thưởng 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

(09:55 | 12/02/2020)

Huyện ủy Tân Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm 2016-2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Hữu Đạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hiệp yêu cầu cấp ủy nâng cao vai trò lãnh đạo, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức triển khai, quán triệt tốt chuyên đề năm 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chú trọng tuyên truyền, lồng ghép với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Cao Hữu Đạt đề nghị cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện nội dung cam kết; cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết.

 

4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp tập trung chỉ đạo xây dựng 13 kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có nhiều chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá có 44,2% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 59% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2,2% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ.

 

Dịp này, 7 tập thể, 12 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

BÍCH LINH