Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng Chính phủ tập huấn Quy trình xử lý Hệ thống PAKN-CB v1.0

(14:06 | 14/09/2017)

Sáng ngày 12/9/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị tập huấn (trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước) về nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo (gọi tắt là Hệ thống PAKN). Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Giới thiệu Hệ thống PAKN: Hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, Văn phòng Chính phủ thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; đây là kênh thông tin, tương tác giữa Chính phủ với người dân do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện; người dân dễ dàng truy cập Hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối Internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về hành vi: Chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không thống nhất, không đồng bộ, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; thông qua Hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu, tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo, phát triển.
Mục đích: Là để cán bộ lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe mọi phản ánh, kiến nghị của người dân để kịp thời hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân./.

Thiên Đăng(TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)