Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Nhân sự mới thị xã Hà Tiên

(08:43 | 15/08/2018)

Ngày 6-8-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Quyết định số 1167-QĐ/TU về việc chuẩn y Bí thư Thị ủy Hà Tiên nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc Việt