Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV

(10:52 | 04/09/2018)

Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1088/UBND-TH về việc triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2018; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư, triển khai đúng tiến độ các công trình quan trọng, bảo đảm hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác quản lý điều hành, chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu đề ra; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.


Chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội; tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; có giải pháp hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.


Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; tích cực xử lý các vấn đề về môi trường, xâm nhập mặn, sạt lở, bảo vệ và phát triển rừng; rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách mới, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động, bảo đảm môi trường ổn định, thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân.
 

Tú Long