Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Đã tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả việc tinh giản biên chế

(09:58 | 26/10/2018)

Ngày 23-10, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo Chương trình hành động số 38 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII), ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).

Năm 2015, toàn tỉnh có 32.991 biên chế làm việc trong ĐVSNCL, trong đó, khối Đảng, đoàn thể 249 biên chế, khối Nhà nước trên 32.700 biên chế. Mục tiêu đề án tinh giản biên chế (TGBC) đến năm 2021 tổng số người làm việc trong ĐVSNCL toàn tỉnh còn 29.653 biên chế. Như vậy, tổng giảm so năm 2015 là 3.338 biên chế, trong đó, khối Đảng, đoàn thể giảm 20 biên chế, chưa tính biên chế nhà thiếu nhi cấp huyện, khối Nhà nước giảm 3.318 biên chế. Thực hiện công tác tinh giản, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả việc TGBC; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, ĐVSNCL, cụ thể đã xây dựng đề án TGBC giai đoạn 2015-2021 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW. Kết quả thực hiện, đến tháng 8-2018, toàn tỉnh đã rà soát, thực hiện TGBC sự nghiệp được trên 1.300 biên chế, đạt hơn 39%. Đối với tổ chức, ĐVSNCL, toàn tỉnh có 1.000 đơn vị sự nghiệp có giao biên chế…, lộ trình tinh giản đến năm 2021 là 100 đơn vị. Qua rà soát, sắp xếp, đến tháng 9-2018, toàn tỉnh đã giảm được 48/1.000 đơn vị, tỷ lệ đạt 4,8% so năm 2015 và đạt 48% so lộ trình đến năm 2021. Đến nay, tỉnh đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chủ một phần đối với 159/1.000 đơn vị sự nghiệp, trong đó, có 47 đơn vị tự chủ hoàn toàn, đạt 4,7% và 108 đơn vị tự chủ một phần, đạt 10,8%.

 

Mục tiêu đến năm 2021 toàn tỉnh phải tiếp tục thực hiện tinh giản 52 ĐVSNCL và tinh giản trên 2.000 biên chế sự nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Hồng cho rằng, thời gian qua, tỉnh ta đã thực hiện khá quyết liệt việc sắp xếp lại bộ máy và TGBC, nhưng kết quả đạt được vẫn còn thấp so kế hoạch. Chính vì vậy, từ nay đến năm 2021, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện cần thực hiện quyết liệt hơn. Trước mắt, yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng đề án nhập các đầu mối của đơn vị, bám vào đề án để thực hiện, trong đó TGBC trên tinh thần sắp xếp vị trí việc làm, nếu không sắp xếp được, có sự dôi dư thì giải quyết chính sách để giảm biên chế. Đối với các đơn vị sự nghiệp phải đẩy nhanh cổ phần hóa, đây cũng là giải pháp giảm biên chế trong đơn vị sự nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ sau hội nghị này cần rà lại theo tinh thần chỉ đạo để bổ sung vào chỉ đạo tới để thực hiện đạt chỉ tiêu tinh giản, sắp xếp lại bộ máy đề ra từ nay đến năm 2021; cuối năm tiếp tục tổ chức họp đánh giá lại kết quả thực hiện, nếu trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời…

KIM THOA