Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh: Họp đánh giá kết quả công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

(09:57 | 21/06/2016)

Chiều 20/6, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc Hội (QH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử. Đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.

 Ngay sau khi được Ủy ban bầu cử tỉnh ra Quyết định thành lập, giao nhiệm vụ, Tiểu ban Tuyên truyền đã bắt tay ngay vào việc triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền theo đúng hướng dẫn của Ủy ban bầu cử quốc gia, của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Ủy ban bầu cử tỉnh. Ngày 02/3/2016 Tiểu ban Tuyên truyền ban hành Kế hoạch số 02-KH/TBTT, trong đó xác định rõ nội dung, hình thức, phương thức, phương tiện và lộ trình thời gian các bước tuyên truyền; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên của Tiểu ban để tham mưu triển khai công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành; phân công theo dõi đôn đốc công tác tuyên truyền theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các cấp, các ngành trong tỉnh quán triệt tốt mục đích, yêu cầu và triển khai đồng loạt, chặt chẽ.

 


Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh họp đánh giá kết quả tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử.

 

Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thấy rõ được vị trí, vai trò, của QH, HĐND, đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp; làm cho mọi cử tri nắm vững quyền lợi và trách nhiệm của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu... để lựa chọn và bầu được những người đủ đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên toàn tỉnh có trên 1,2 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 99,53%.

 

Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử trong toàn tỉnh. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Website Kiên Giang; đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố, trạm truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành tỉnh và các đặc san, bản tin... đều tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục phản ánh kịp thời các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử…; kịp thời đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phá hoại bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền trong hệ thống tổ chức của mình với nhiều hình thức tuyên truyền thích hợp cho đoàn viên, hội viên ở cơ sở và quần chúng nhân dân.

 

Các địa phương trang bị hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn… trên các trục đường chính, các khu dân cư trên địa bàn các huyện, thị, thành phố được triển khai đầy đủ, hợp lý; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin lưu động… cũng phát huy tác dụng mạnh mẽ trong đợt tuyên truyền bầu cử. Việc in ấn tài liệu tuyên truyền về bầu cử cũng được chủ động triển khai, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ tuyên truyền.

 

Sau bầu cử các cơ quan báo, đài, các cơ quan truyền thông trong tỉnh tập trung tuyên truyền về kết quả của cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp; tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của QH và HĐND các cấp. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình kịp thời đăng tải, phát sóng nhiều tin, bài, phóng sự phản ảnh sự đồng tình, phấn khởi của nhân dân về kết quả bầu cử; sự tín nhiệm và niềm tin của cư tri đối với các đại biểu vừa trúng cử, đồng thời mong muốn các đại biểu sẽ làm hết vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử./.

Quốc Tuấn