Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn về nội dung, kỹ năng biên tập, viết tin bài tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(14:09 | 30/06/2016)

 Sáng ngày 30/9, tại thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông mở Hội nghị tập huấn về nội dung, kỹ năng biên tập, viết tin bài tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Tham dự hội nghị có gần 300 cán bộ cơ sở đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chúng ta cần tuyên truyền quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt; tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là những cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Công tác tập huấn tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

 


Đ/c Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Các học viên là cán bộ làm công tác thông tin cơ sở sẽ được trang bị kỹ năng biên tập, viết tin bài; kỹ năng tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020)…

 

Hội nghị tập huấn dành cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở khu vực phía Nam năm 2016 diễn ra trong một ngày./.

Thế Hạnh