Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng đề án thí điểm hợp nhất cơ quan Đảng và Nhà nước

(10:16 | 09/11/2018)

Ngày 5-11-2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 676-TB/VPTU thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về thành lập các tổ tham mưu xây dựng đề án hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân; hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất giao các cơ quan chuyên môn (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Tỉnh ủy thành lập: Tổ xây dựng đề án hợp nhất ban tổ chức huyện ủy và phòng nội vụ ở 3 huyện có đủ điều kiện; tổ xây dựng đề án hợp nhất Văn phòng Thành ủy Hà Tiên và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân TP. Hà Tiên, Văn phòng Huyện ủy Phú Quốc và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc; tổ xây dựng đề án hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; tổ xây dựng đề án thí điểm hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra huyện, thành ủy và thanh tra huyện An Minh, U Minh Thượng và TP. Hà Tiên.

Đức Tuệ