Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Hộ nghèo giảm còn hơn 4%

(10:46 | 02/04/2019)

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của tỉnh Kiên Giang còn 4,1%, phấn đấu đến năm 2020 giảm còn 2,5 - 3%, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, nâng lên sung túc, làm giàu chính đáng.

Để đạt kết quả này, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế tạo việc làm cho người lao động; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, giảm nghèo và mỗi năm giải quyết việc làm hơn 35.000 lao động. Xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi và cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút các tập đoàn, công ty lớn sử dụng nhiều lao động đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đào tạo nghề và xuất khẩu lao động.


Tỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế “dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp” theo chiều sâu; đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế đầu tư dự án vào các khu kinh tế, khu và cụm công nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh; tập trung đầu tư phát triển du lịch, các ngành dịch vụ thương mại để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.


Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác giảm nghèo là tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nhằm giúp nông dân sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Cụ thể là sáng tạo, đổi mới trong sản xuất, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường trong nước và xuất khẩu.


Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp chú trọng phát triển cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tập trung vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giữ mức ổn định sản lượng lúa bình quân hơn 4 triệu tấn/năm, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 75% trở lên phục vụ chế biến xuất khẩu. Tăng diện tích nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên, nâng lên năng suất tôm - lúa vùng U Minh Thượng và Hòn Đất. Ứng dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong nuôi tôm như GAP, GlobalGAP, ASC… nhằm tăng cao năng suất, chất lượng tôm cung ứng nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu; phấn đấu sản lượng tôm nuôi đạt 80.000 tấn/năm. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế biển như: khai thác đánh bắt thủy sản, nuôi cá lồng bè trên biển, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ ven bờ…; phát triển lâm - ngư kết hợp…


Cùng với đó, tỉnh huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các đối tượng chính sách, nười có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhất là kết cấu hạ tầng điện, đường giao thông, nước sạch, trường học, trạm y tế, phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhằm giảm nhanh số hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu, vươn lên làm giàu chính đáng. Hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm từ 18,5% năm 2010 xuống còn 5,1% năm 2018./.
 

Lê Huy Hải