Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Trách nhiệm trong thực hiện công tác thi hành án hành chính năm 2018

(14:43 | 16/04/2019)

“Thi hành án là khâu cuối cùng để công lý được thực thi. Đây là trách nhiệm nặng nề của hệ thống thi hành án dân sự trong việc bảo đảm cho các bản án, quyết định của toà án phải được thực thi nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành thi hành án dân sự, hành chính.


Để đảm bảo công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới được tuân thủ nghiêm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm trong thực hiện công tác thi hành án hành chính năm 2018.

 

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính, đặc biệt là các quy định về trách nhiệm cung cấp chứng cứ, tham gia, đối thoại, tham gia phiên tòa và ủy quyền tham gia tố tụng theo quy định tại các Điều 55, 60 và 78 Luật Tố tụng hành chính; quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trọng việc thực hiện nghĩa vụ tham gia quá trình giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

 

Tổ chức thi hành, chỉ đạo tổ chức thi hành đúng, đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật, nhất là các bản án, quyết định của Tòa án chưa thi hành dứt điểm trong năm 2018 chuyển sang năm 2019.

 

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính. Trường hợp không đồng ý với phán quyết của Tòa án sơ thẩm, kịp thời thực hiện quyền kháng cáo để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước theo đúng quy định. Đối với những bản án có khó khăn, vướng mắc, phức tạp trong quá trình thi hành phải khẩn trương có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, không để kéo dài.

 

Riêng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện việc xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ./.
 

H.N