Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ thực hiện ấp nông thôn mới trên địa bàn 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển đến 2020

(06:38 | 08/05/2019)

Ngày 04-5-2019, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, đã ký Kế hoạch số 73/KH-UBND của UBND tỉnh hỗ trợ thực hiện ấp nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển thuộc tỉnh Kiên Giang (KG), giai đoạn 2019 - 2020.

Mục đích phấn đấu không còn xã dưới 05 tiêu chí, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các ấp thuộc các xã  bãi ngang ven biển đạt dưới 10 tiêu chí theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. 


Mục tiêu đến năm 2020, các xã, ấp thuộc phạm vi Kế hoạch đề ra đạt được các mục tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã giảm ít nhất 3-4%/năm (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020). Thu nhập của người dân tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015. 100% ấp có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng, mô hình “mỗi ấp một sản phẩm”, cơ bản hoàn thành hạ tầng thiết yếu cấp ấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (điện, nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất). 100% ấp đều thành lập Ban Phát triển (BPT) ấp hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; có quy ước, hương ước được đại đa số người dân thông qua và cam kết thực hiện. 100% BPT ấp, Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp và người có uy tín trong cộng đồng được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng. 50% ấp được công nhận đạt chuẩn NTM.


Thời gian thực hiện: từ tháng 3-2019 đến hết năm 2020. Quý IV/2020: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện giai đoạn 2021-2025.
Phạm vi thực hiện gồm 24 ấp thuộc 04 xã, bao gồm:


Xã khó khăn thuộc khu vực biên giới huyện Giang Thành: xã Phú Lợi có 05 ấp: Giồng Kè, Cà Ngay, Rạch Gỗ, Cỏ Quen, Tà Teng; xã Phú Mỹ 06 ấp: Trà Phô, Trà Phọt, Kinh Mới, Trần Thệ, Rạch Dứa, Thuận Án.


Xã khó khăn vùng bãi ngang: 


Huyện An Minh: xã Vân Khánh Đông có 06 ấp: Ngọc Hiển, Minh Cơ, Mương Đào, Minh Giồng, Ngọc Thành, Phong Lưu. 


Huyện An Biên: xã Nam Thái A có 07 ấp: Xẻo Đôi, Xẻo Quao A, Xẻo Quao B, Xẻo Vẹt, Bảy Biển, Thái Hòa, 6 Đồng Giữa.


Ngoài ra, các huyện có các xã vùng sâu, vùng xa, có điều kiện khó khăn, xã đạt dưới 10 tiêu chí chủ động rà soát hiện trạng các ấp để bố trí nguồn lực thực hiện theo các mục đích, yêu cầu của Kế hoạch.


Kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; hoàn thiện các cơ chế, chính sách; đào tạo và nâng cao kỹ năng phát triển cộng đồng; xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất, tạo sinh kế nâng cao thu nhập của người dân; huy động nguồn lực thực hiện; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng…


UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.


Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM) để điều chỉnh, bổ sung phù hợp.
 

Đức Tuệ