Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

(15:39 | 07/11/2019)

Ngày 01-11, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có công văn chỉ đạo về việc thực hiện vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019.

Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tặng 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo vượt khó tại khu phố 5, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Khánh Võ

 

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; huy động các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo người nghèo, đi đôi với nâng cao nhận thức và ý chí tự vươn lên của người nghèo để thoát nghèo bền vững.

 

Phát động đợt vận động rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, các tổ chức xã hội, cơ sở tôn giáo và nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục hưởng ứng và tham gia ủng hộ Quỹ trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2019.

 

Phối hợp với Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp tập trung xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt yêu cầu theo kế hoạch. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp… đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” trên tinh thần tự nguyện, đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị tùy theo khả năng, điều kiện thực tế trích một phần quỹ phúc lợi đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Đan Linh