Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:51 | 07/11/2019)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng vừa ký ban hành Quyết định số 2556/QĐ-UBND. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 .

Theo Quyết định các thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Các tổ chức xúc tiến thuộc tỉnh, tổ chức xúc tiến thương mại khác theo quy định của pháp luật, khi xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại có hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải căn cứ vào Danh mục đã công bố ban hành kèm theo Quyết định này, ngày khai mạc hội chợ triển lãm thương mại không liền kề trước và liền kề sau 30 ngày các cuộc hội chợ, triển lãm thương mại theo Danh mục đã công bố và đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đồng thời có văn bản thống nhất với Sở Công Thương trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

- Các Hội chợ, triển lãm thương mại phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 11, điều 29, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

 

- Các hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và huyện Phú Quốc phải có quy mô tối thiểu là 150 gian hàng tiêu chuẩn. Các địa phương khác còn lại phải có quy mô tối thiểu là 100 gian hàng tiêu chuẩn.

 

 - Riêng việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại với danh nghĩa của tỉnh phải đạt được các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 11, Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và các tiêu chuẩn như sau:

 

+ Hội chợ triển lãm đa ngành phải có quy mô tối thiểu là 200 gian hàng tiêu chuẩn và 100 doanh nghiệp tham gia.

 

+ Hội chợ triển lãm chuyên ngành phải có quy mô tối thiểu là 150 gian hàng tiêu chuẩn và 75 doanh nghiệp tham gia.

 

+ Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại phải đạt tỷ lệ từ 40% trở lên là sản phẩm của tỉnh Kiên Giang và phải đạt tỷ lệ từ 80% trở lên là sản phẩm phù hợp với chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại./.

Minh Ngọc