Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam

(08:52 | 13/11/2019)

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Văn phòng thường trực đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” và Công ty Trách nhiệm hữu hạn IOTLink vừa ký thỏa thuận hợp tác về việc triển khai hoạt động xây dựng nền tảng dữ liệu bản đồ số (DLBĐS) Việt Nam thuộc đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”.

Theo thỏa thuận, các bên hợp tác trên cơ sở bình đẳng, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, quy định pháp luật. Việc hợp tác giúp các bên có điều kiện phát huy thế mạnh trong việc xây dựng, tạo lập một nền tảng thu thập, chia sẻ dữ liệu bản đồ của người Việt, phục vụ lợi ích của cộng đồng người Việt. Công ty Trách nhiệm hữu hạn IOTLink sẽ cung cấp, hỗ trợ các giải pháp công nghệ kỹ thuật để phát triển nền tảng DLBĐS Việt Nam, phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng công cụ thu thập, cập nhật DLBĐS trong các lĩnh vực khác nhau. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đảm bảo duy trì, vận hành nền tảng bản đồ số, phát triển tiếp hạ tầng nền tảng cho dự án; tập trung xây dựng, đóng góp thêm cho nền tảng DLBĐS Việt Nam dựa trên hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.

 

Trước đó, ngày 1-10-2019, nền tảng DLBĐS Việt Nam chính thức khai trương, vận hành thử nghiệm với hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Ngoài các tính năng cơ bản, như tìm kiếm địa chỉ, chỉ đường, nền tảng DLBĐS Việt Nam sẽ hiển thị lớp bản đồ riêng của các lĩnh vực trong cuộc sống, địa chỉ chi tiết tới từng số nhà người dân.

CẨM TÚ