Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng

(13:55 | 09/04/2020)

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 481/UBND-VHXH thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng.

         

Theo đó, để làm tốt công tác chăm sóc về đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng; đồng thời, hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công thoát nghèo, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thực hiện các giải pháp giảm nghèo nhằm quan tâm hỗ trợ cho hộ gia đình người có công thoát nghèo bền vững.      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ gia đình người có công thoát nghèo. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh.

         

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp giảm nghèo, đặc biệt là ưu tiên đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng. Thực hiện vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các nguồn vận động hợp pháp khác để hỗ trợ các hộ gia đình thoát nghèo, phù hợp với khả năng của từng địa phương. Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tú Long