Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hoàn thành lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới

(07:42 | 10/07/2020)

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành các hội thảo giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới theo quyết định ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Cô giáo Trần Thị Ngọc Phương, Lớp 1/6 - Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (TP. Rạch Giá), rèn học sinh tập viết.

 

Theo ông Lê Anh Huy, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo, từ các cuộc hội thảo, có 328 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện Sở đã hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sẽ sử dụng trong năm học 2020 - 2021. Trong tổng số 328 trường tiểu học, có 266 trường chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, 60 trường chọn Bộ sách “Cánh Diều”, 1 trường chọn Bộ sách “Chân trời sáng tạo”, 1 trường chọn Bộ sách “Vì bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”. 

 

Đối với các môn học khác, kết quả lựa chọn cũng tập trung trong các bộ nêu trên nhưng có khác về số lượng trường. Riêng môn Tiếng Anh, có 163/328 trường tiểu học có thực hiện giảng dạy tiếng Anh lớp 1. Kết quả tập trung ở các tên sách sau: 101 trường chọn tiếng Anh 1, do Hoàng Văn Vân tổng chủ biên; 4 trường chọn tiếng Anh 1 (Family and Friends), do Trần Cao Bội Ngọc chủ biên; 29 trường chọn Tiếng Anh 1 (I-learn Smart Start), do Nguyễn Thị Ngọc Quyên chủ biên; 30 trường chọn Tiếng Anh 1 (Phonics - Smart).

 

Ông Lê Anh Huy cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đang lập kế hoạch phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư, Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) tập huấn cho 60 trường tiểu học đã lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 là bộ sách “Cánh Diều”, với hình thức tập huấn trực tiếp. Đối tượng tập huấn là cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở, hiệu trưởng, hiệu phó và toàn bộ giáo viên lớp 1. 

 

Đối với 266 trường tiểu học chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, do số lượng cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đông nên hình thức tập huấn chủ yếu là trực tuyến. Dự kiến công tác tập huấn sử dụng các bộ sách giáo khoa lớp 1 sẽ hoàn thành trước ngày 10-8-2020.

 

Về phương án tập huấn, ông Lê Anh Huy, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Công tác tập huấn sách giáo khoa lần này có hai phương án thực tập huấn trực tiếp và trực tuyến được coi là thuận lợi cho giáo viên so với những lần tập huấn sách giáo khoa trước đây. Tuy nhiên, việc tập huấn trực tuyến cho 266 trường tiểu học chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ gặp khó khăn về phòng họp trực tuyến do số lượng cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đông. Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đang có kế hoạch phối hợp với Viettel Kiên Giang để có những sắp xếp hợp lý cả về trang thiết bị, đảm bảo công tác tập huấn đạt hiệu quả cao nhất. 


"Giáo viên lớp 1 lựa chọn tham gia tập huấn trực tuyến hay trực tiếp đều phải dành thời gian học trước những nội dung online trên phần mềm. Tuy nhiên, việc này sẽ ảnh hưởng đến nhiều giáo viên vùng sâu vùng xa với kỹ năng xử lý công nghệ thông tin còn hạn chế. Mặc dù vậy, mỗi giáo viên cần phải chủ động tiếp cận, vượt qua khó khăn và thực hiện tốt công tác giảng dạy trong thời gian tới", ông Lê Anh Huy nhấn mạnh.
 

Hồng Đạt