Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

(14:05 | 07/12/2017)

Sáng ngày 06/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị (trực tuyến) sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Tại điểm cầu Chính phủ do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã, chủ trì. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang, do ông Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì và cùng với các sở, ban, ngành có liên quan đến dự.

Hình tại điểm cầu UBND tỉnh Kiên Giang

 

Theo Báo cáo số 129/BC-UBND, ngày 08/6/2017, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Sau khi Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã ban hành các văn bản có liên quan, như: Nghị định số 193/NĐ-CP, Nghị định số 155/NĐ-CP, Quyết định số 2261/QĐ-TTg, Quyết định số 572/QĐ-UBND,… UBND tỉnh ban hành đề cương tập huấn cho cán bộ quản lý hợp tác xã thành lập trước ngày 01/7/2017 phải chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; về công tác tuyên truyền: Đã phát sóng hơn: 65 tin, bài các loại, tổ chức hơn 10 chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng phát thanh và hơn: 700 tin, bài đã được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, 4.182 tài liệu về những quyền lợi, nghĩa vụ và chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước hỗ trợ người dân khi tham gia hợp tác xã, tổ chức 206 cuộc tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên, có: 13.757 lượt tham dự, tư vấn chuyển đổi hoạt động cho 3.203 thành viên.
Các chính sách, ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã: Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tổ chức 32 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành hợp tác xã và kỹ năng tổ chức các dịch vụ trong hợp tác xã nông nghiệp. Quy trình thành lập hợp tác xã cho: 4.953 người tham dự, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã. Mở 02 lớp trung cấp kế toán cho: 81 học viên; chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Hỗ tợ xây dựng thương hiệu, chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và tiêu thụ một số nông sản, như: Hồ tiêu, Măng Cụt, Chanh không hạt,…;
Tính đến ngày 31/12/2016, toàn tỉnh có: 289 hợp tác xã, tăng: 63 so với thời điểm 01/7/2013. Trong đó, thành lập mới: 119, giải thể: 56, ngưng hoạt động: 04, chuyển đổi hoạt động: 166; số thành viên trong hợp tác xã là: 45.383 thành viên, giảm: 13.803.
Chính sách hỗ trợ vốn: Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang, hỗ trợ vay vốn cho 01 hợp tác xã với số tiền: 500 triệu đồng và 04 hợp tác xã vay vốn với số tiền: 300 triệu đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã hỗ trợ cho: 1.180 thành viên hợp tác xã và tổ hợp tác xã vay: 13,416 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Kiên Giang cho vay ưu đãi: 18 hợp tác xã với số tiền: 10 tỷ 245 triệu đồng. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho 01 hợp tác xã vay: 500 triệu đồng. Giới thiệu các hợp tác xã với Nhà máy Phân bón hóa sinh - Bộ Quốc phòng để được hưởng gói vay ưu đãi 6%/năm mua vật tư nông nghiệp theo giá gốc của nhà máy; chính sách hỗ trợ đầu tư, kết cấu hạ tầng: Đầu tư hơn: 155 trạm điện hạ thế cho hơn: 43 hợp tác xã, 193 tổ hợp tác với vốn đầu tư hơn: 82 tỷ đồng.
Một số mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua: Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Hòa và Tân Hưng (Châu Thành), Quỹ tín dụng nhân dân (Tân Hiệp), Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch, Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thanh Vân (tp. Rạch Giá),…
Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã: Tổng thu nhập của hợp tác xã là: 1.204 triệu đồng, tổng lợi nhuận: 115.600 triệu đồng, tăng: 33.110 triệu đồng so với thời điểm năm 2013. Thu nhập bình quân của thành viên: 42 triệu đồng, tăng: 22 triệu đồng. Thu nhập bình quân người lao động trong hợp tác xã là: 36 triệu đồng, tăng: 12 triệu đồng. Đóng góp của khu vực hợp tác xã vào tổng sản phẩm địa phương, đạt: 02% GDP, tăng: 01%. Số hợp tác xã hoạt động tốt theo Luật Hợp tác xã là: 231.
Nhìn chung, hợp tác xã đã làm tốt công tác liên doanh, liên kết các hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Qua đó, đã tạo được việc làm, thu nhập cho thành viên, người lao động, đồng thời khơi gợi được tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động cho nên vẫn còn một số hạn chế về năng lực hoạt động, trình độ, chuyên môn kỹ thuật, phần lớn các hợp tác xã quy mô nhỏ, chưa mở rộng hình thức kinh doanh đa ngành nghề,…

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Kết thúc Hội nghị, ông Vương Đình Huệ, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của các Bộ, ngành và địa phương và trong thời gian tới lưu ý: Cần có những đề xuất, kiến nghị phù hợp hơn trong thực tiễn; cải thiện các thủ tục bắt buộc và các chế tài quản lý xử phạt tốt hơn; phải có chính sách ưu đãi lâu dài; Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách hỗ trợ thuế cho hợp tác xã và miễn thuế cho hợp tác xã mới thành lập; nâng cao hệ thống nhận thức đối với Bộ, ngành, địa phương để phát huy tốt hơn hợp tác xã kiểu mới, phát huy liên kết nông dân; tăng cường hơn công tác quản lý nhà nước và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý hợp tác xã; đề nghị các Bộ, ngành và địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)